پادکست سکولار دموکرات ها

پادکست سکولار دموکرات ها/ آلترناتیو دولت با آلترناتیو حکومت فرق دارد

یکشنبه گذشته آقای مهندس کورش زعیم، از رهبران جریان جدیدالتأسیس جبههء ملی ششم، میهمان و سخنران نشست مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران بودند و دربارهء طرحی که با نام «پشنهاد برون رفت مسالمت رژيم اسلامی» از ...

ببینید »

پادکست سکولار دموکرات ها/ نقش داخل و خارج در گذار از حکومت اسلامی

#اسماعیل_نوری_علا #سکولاریسم_سیاسی #حزب_سکولار_دموکرات_ایرانیان #سکولار_دموکراسی #مبارزات_مردم #اعتراضات_مردم_ایران #سکولاریسم #انقلاب #خوزستان #اعتصابات #secular_democracy #Iran #islamic_republic_of_iran #secular_democracy #Iran #islamic_republic_of_iran

ببینید »