روزگار آلترناتیو – قسمت سی و هشتم: آلترناتیو و شرایط بحرانی امروز

برای تماس با حزب سکولار دموکرات ایرانیان به اطلاعات تماس مندرج در برنامه های روزگار آلترناتیو مراجعه فرمایید.

یوتیوب