روزگار آلترناتیو- قسمت هفتم: آلترناتیوسازی بدون تجسم حکومت آینده

در این برنامه بخشی از مناظره ای را برایتان انتخاب کرده ایم که هفته پیش بمناسبت ساگشت انقلاب 57 بین دکتر اسماعیل نوری علا از حزب ما و آقای علی جوادی از حزب کمونیست کارگری در برنامه تلویزیونی آن حزب برگذار شد و در آن به روشنی می توان دید که چگونه تجسم حکومت پس از حکومت اسلامی در دوران قبل از انحلال آن می تواند در روند تصمیم گیری های ناظر بر آلترناتیو سازی اثر قاطع داشته باشد.

یوتیوب