روزگار آلترناتیو- قسمت چهارم: فرق آلترناتیو با حزب ها و گروه ها

از نظر سکولار دموکرات های ایران که در جنبش و مهستان و حزب سکولار دموکرات گرد هم آمده اند، هیچ یک از این نهادها نمی تواند مدعی آلترناتیو بودن باشد و، اگرچه آلترناتیو سکولار دموکرات رژيم اسلامی به وجود همین فعالان نیاز دارد اما، خود پدیده ای است که می تواند همچون چتری گسترده دیگر سازمان ها و شخصیت های سکولار دموکرات را نیز در خود گیرد.

ما، در کشف و نشان دادن این چشم انداز، همهء توان خود را به کار برده ایم اما همچنان که در این سری برنامه های موسوم به «روزگار آلترناتیو» نشان خواهیم داد، مهره های پراکندهء یک گردن بند را رشته ای قابل اعتماد و کارآمد باید بهم پیوند دهد. در حال حاضر هم گردن و هم مهره های یک گردن بند تاریحی بوجود آمده اند و ما در جستجوی آن رشتهء پیوند دهنده ایم که پیدایش گردن بندی مشکل گشا را میسر می سازد. فرا رسیدن «روزگار آلترناتیو» مژدهء نزدیک شدن به چنان لحظه ای است.

تهیه شده توسط حزب سکولار دموکرات ایرانیان

یوتیوب