از هر درى سخنى

از هر دری سخنی قسمت هفتادم

گزارشگران بدون مرز در نشستی در جمع خبرگزاری ها و رسانه های بین المللی اعلام کرد یک میلیون و هفتصد هزارپرونده دولتی را از داخل ایران دریافت کرده که چون دولتی است غیر قابل تکذیب و ...

ببینید »