از هر دری سخنی – قسمت صد و سی و چهار

انجمن فرهنگی وال دومارن در این هفته میزبان نویسنده و کارگردان آقای بهزاد فراهانی بود که وی یکی از تازه ترین نوشته هایش را روخوانی کرد

دانلود