از هر درى سخنى

از هر دری سخنی قسمت شصت و سوم

به مدد گزارشگران بدون مرز سه فعال سیاسی مدنی خانم ها شیرین عبادی و پرستو فروهر و نیز اقای عبدالکریم لاهیجی در بیستمین سالگرد قتل های زنجیره ای در ساختمان خبر گزاری فرانسه گرد آمده مطالبی ...

ببینید »

از هر دری سخنی قسمت شصتم

در آخرین برنامه های دکتر محمد حیدری ملایری در برنامه “گذری و نظری” پنج برنامه به زبان فارسی اختصاص داشت و بنا بر درخواست و پیشنهادات بسیاری از بینندگان به این تدبیر اندیشیدیم که مجموعه این پنج ...

ببینید »