تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر جمعه 12 تیر

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمان برنامه آقای دکتر علیرضا نوری زاده (مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب)، به تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها در عرصه داخلی، ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 11 تیر

در برنامه پنجشنبه شب «تفسیرخبر» همراه با جمشید چالنگی خبرهای مهمی را که در رسانه های حکومتی ایران کمرنگ منتشر می شوند مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. میهمان برنامه آقای “علیرضا رضایی” طنزپرداز نام ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 10 تیر

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمان گرامی برنامه آقای “مازیار شکوری” نویسنده وبسایت انقلاب اسلامی و تحلیلگر سیاسی از ترکیه، مروری خواهیم داشت بر تازه ترین تحولات در ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 9 تیر

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقایان “محمدرضا حیدری” دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت سبز و “حسین علیزاده” دیپلمات پیشین و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 8 تیر

میهمانان این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی در نیمه نخست برنامه آقای “افشین افشین جم” فعال حقوق بشر هستند که با ایشان در ارتباط با نقض گسترده اولین و پیش پا افتاده ترین ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 5 تیر

همچون جمعه های پیشین تفسیر خبر همراه با جمشید چالنگی گفتگویی داریم با میهمانان برنامه آقایان دکتر علیرضا نوری زاده (مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب) و دکتر محسن سازگارا (مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر)، ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 4 تیر

در برنامه امشب « تفسیر خبر» چون پنجشنبه شب های اخیر جمشید چالنگی میهمان شما خواهد بود و همراه با او خبرهای کمتر پیدا در ایران را مرور می کنیم از جمله: گمشدن یک دکل نفتی ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 3 تیر

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمان ارجمند برنامه آقای دکتر “رضا مریدی” عضو مجلس قانونگذاری انتاریو در کانادا و وزیر پژوهش های علمی و وزیر امور دانشگاه ها، ...

ببینید »