تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر چهارشنبه ۳۰ تیر

در برنامه چهارشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و آقای علی اصغر رمضانپور روزنامه نگار و تحلیلگر امور ایران، نگاهی خواهیم داشت به وضعیت ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۲۹ تیر

در برنامه سه شنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی: سالگرد توافق هسته ای و پی آمد های آن، اوضاع در ترکیه و دخالت های ایران در کشورهای منطقه. میهمانان برنامه آقای علی اکبر امیدمهر ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۲۸ تیر

در برنامه دوشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی، نگاهی خواهیم داشت به پی آمدهای اقدام تروریستی در نیس، کودتای نافرجام در ترکیه و نیز خبرهایی از ایران. میهمانان: آقای جلال ایجادی در پاریس و ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۲۵ تیر

در برنامه جمعه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای علیرضا نوری زاده مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب در لندن و آقای رضا تقی زاده کارشناس نفت و ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه ۲۴ تیر

در برنامه پنجشنبه شب «تفسیر خبر» به میزبانی جمشید چالنگی : سخنی با اهل”حرفه “سینما به مناسبت درگذشت عباس کیارستمی و بررسی اخبار ویژه از جمله اخبار “علما”… همچنین بازتاب و پاسخ به پیام های شما ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۲۳ تیر

در برنامه چهارشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و آقای علی اصغر رمضانپور روزنامه نگار و تحلیلگر امور ایران، نگاهی خواهیم داشت به نگرانی ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۲۲ تیر

در برنامه سه شنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی، به تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها در عرصه اقتصادی ایران می پردازیم. میهمانان برنامه آقای حسن منصور کارشناس امور اقتصادی و آقای مازیار شکوری تحلیلگر سیاسی ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۲۱ تیر

در برنامه دوشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی، به تحلیل و بررسی مهمترین خبرها در ایران می پردازیم و همچنین نگاهی خواهیم داشت به آخرین رویدادها در ارتباط با وضعیت کارگران در ایران. میهمانان ...

ببینید »