تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر دوشنبه 8 تیر

میهمانان این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی در نیمه نخست برنامه آقای “افشین افشین جم” فعال حقوق بشر هستند که با ایشان در ارتباط با نقض گسترده اولین و پیش پا افتاده ترین ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 5 تیر

همچون جمعه های پیشین تفسیر خبر همراه با جمشید چالنگی گفتگویی داریم با میهمانان برنامه آقایان دکتر علیرضا نوری زاده (مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب) و دکتر محسن سازگارا (مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر)، ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 4 تیر

در برنامه امشب « تفسیر خبر» چون پنجشنبه شب های اخیر جمشید چالنگی میهمان شما خواهد بود و همراه با او خبرهای کمتر پیدا در ایران را مرور می کنیم از جمله: گمشدن یک دکل نفتی ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 3 تیر

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمان ارجمند برنامه آقای دکتر “رضا مریدی” عضو مجلس قانونگذاری انتاریو در کانادا و وزیر پژوهش های علمی و وزیر امور دانشگاه ها، ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 2 تیر

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر به گفتگو با میهمانان برنامه آقای “ناصر محمدی” روزنامه نگار و آقای “بیژن صف سری” مدیر و سردبیر نشریه ایران مهر می پردازیم و نگاهی خواهیم ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 1 تیر

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر گفتگویی داریم با میهمانان برنامه آقای “محمد مصطفایی” وکیل دادگستری و خانم “مریم موذن زاده” فعال حقوق بشر و از سخنگویان آقای کاظمینی بروجردی روحانی زندانی ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 29 خرداد

همراه با جمشید چالنگی همچون جمعه های پیشین تفسیر خبر گفتگویی داریم با میهمانان برنامه آقایان دکتر علیرضا نوری زاده (مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب) و دکتر محسن سازگارا (مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر)، ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 28 خرداد

در برنامه پنجشنبه شب «تفسیرخبر» همراه با جمشید چالنگی خبرهای مهمی را که در رسانه های حکومتی ایران کمرنگ منتشر می شوند بررسی خواهیم کرد. میهمان نیمه دوم برنامه آقای “افشین جم” فعال حقوق بشر هستند. ...

ببینید »