تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر چهارشنبه 25 شهریور

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر به تحلیل و بررسی آنچه در عرصه داخلی ایران می گذرد می پردازیم. میهمانان برنامه آقای “سعید بشیرتاش” فعال سیاسی و خانم “سپیده پورآقایی” فعال مدنی ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 24 شهریور

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای “جمشید اسدی” کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه و آقای “پیمان عارف” حقوقدان و تحلیلگر سیاسی، نگاهی خواهیم داشت به ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 23 شهریور

میهمانان دوشنبه شب جمشید چالنگی در« تفسیر خبر» آقای منصور اسانلو ( فعال کارگری- سندیکائی) و آقای امجد حسین پناهی( فعال حقوق بشر- آلمان) خواهند بود. مرگ مشکوک کارگر زندانی ، شاهرخ زمانی، نامه ی افشین ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 20 شهریور

همچون جمعه های پیشین تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقایان دکتر علیرضا نوری زاده (مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب) و دکتر محسن سازگارا (مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر) ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 19 شهریور

در این شماره از تفسیر خبر همراه با جمشید چالنگی نگاهی خواهیم داشت به اخبار ویژه در جمهوری اسلامی و همچنین خبرهای مهمی که در رسانه های حکومتی ایران کمرنگ منتشر می شوند را مورد تحلیل ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 18 شهریور

میهمانان جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر آقای “بیژن صف سری” روزنامه نگار و سردبیر هفته نامه ایران مهر و آقای “فریار اسدی” نویسنده و تحلیلگر سیاسی هستند. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 17 شهریور

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای “حسن اعتمادی” تحلیلگر سیاسی و آقای “محمدرضا حیدری” دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت سبز، نگاهی خواهیم داشت به سیاست ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 16 شهریور

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه خانم “مریم موذن زاده” فعال حقوق بشر و از سخنگویان آقای کاظمینی بروجردی روحانی زندانی در جمهوری اسلامی، آقای “پرویز دستمالچی” ...

ببینید »