تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر چهارشنبه ۲۱ تیر

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها در عرصه سیاست های داخلی ایران، از جمله اختلافات میان جناح های تشکیل دهنده نظام، جنگ و دعوای سیاسی در ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۲۰ تیر

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی نگاهی خواهیم داشت به اخبار فرهنگی. میهمان این برنامه آقای مهرداد آرین نژاد مدیر جشنواره تیرگان در تورنتو هستند. با ما همراه باشید. با امید به ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۱۹ تیر

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها در عرصه داخلی ایران از جمله ریشه اختلافات میان دو جناح حکومتی، بررسی دموکراسی دینی در عرصه انتخابات ایران و ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 16 تیر

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی نگاهی خواهیم داشت به آنچه در عرصه سیاست داخلی ایران میگذرد و اختلافات بین جناح های مختلف قدرت در نظام ولی فقیه بر سر پول و ...

ببینید »

تفسیر خبرچهارشنبه 14 تیر

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی به بررسی قرار داد نفتی جدید بین ایران و شرکت توتال فرانسه خواهیم پرداخت و این سوال اساسی را مطرح میکنیم که چه افراد یا سازمانهایی ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 13 تیر

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی به بررسی پیشینه روابط بین ایران و امریکا و همچنین چشم انداز پیش روی سیاست خارجی این دو کشور بعد از تنش های اخیر را مورد ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 12 تیر

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی نگاهی خواهیم داشت به وضعیت کارگران در ایران و همراه با میهمان بخش نخست برنامه آقای منصور اسانلو به بررسی تازه ترین رویدادهای خبری در جامعه ...

ببینید »