تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر جمعه ۴ تیر

در برنامه جمعه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای علیرضا نوری زاده مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب در لندن و آقای حسن شریعتمداری فعال سیاسی در آلمان، ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه ۳ تیر

در برنامه پنجشنبه شب «تفسیر خبر» به میزبانی جمشید چالنگی، نگاهی خواهیم داشت به خبرهایی ویژه از جمهوری فقیه. تفسیر خبر /شبکه تلویزیونی ایران فردا / ساعت 9.30 به وقت تهران / 7 شب به وقت ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۲ تیر

در برنامه چهارشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و آقای علی اصغر رمضانپور روزنامه نگار و معاون پیشین وزارت ارشاد، به تحلیل و بررسی ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۱ تیر

در برنامه سه شنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه خانم دکتر دریا صفایی فعال حقوق بشر و آقای حسن منصور کارشناس امور اقتصادی، به تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۳۱ خرداد

در این شماره از برنامه تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی، نگاهی خواهیم داشت به خبرهایی ویژه از جمهوری فقیه. تفسیر خبر /شبکه تلویزیونی ایران فردا / ساعت 9.30 به وقت تهران / 7 شب به ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۲۸ خرداد

در برنامه جمعه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمان برنامه آقای علیرضا نوری زاده مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب ، نگاهی خواهیم داشت به سخنان علی خامنه ای پیرامون ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۲۶ خرداد

در برنامه چهارشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی: حقوق های چند میلیاردی مدیران و کارگران بی حقوق! محمد جواد ظریف در نروژ و نقش سپاه قدس در سیاست خارجی ایران و خبرهای دیگر. میهمانان: ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۲۵ خرداد

در برنامه سه شنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی، به تحلیل و بررسی سیاست های روابط خارجی حکومت ایران با غرب و به ویژه با آمریکا می پردازیم و همچنین نگاهی خواهیم داشت به ...

ببینید »