تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر دوشنبه ۴ اردیبهشت

در برنامه دوشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی، نگاهی خواهیم داشت به پیامدهای اعلام نام نامزدهای نهایی انتخابات حکومتی در ایران. میهمانان برنامه آقای بهزاد مهرانی فعال سیاسی و آقای سعید قاسمی نژاد پژوهشگر ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۱ اردیبهشت

در تفسیر خبر جمعه شب نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با ایران از جمله انتخابات حکومتی. میهمانان برنامه آقای علیرضا نوری زاده مدیر مرکز پژوهش ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۳۰ فروردین

در تفسیر خبر چهارشنبه شب به میزبانی جمشید چالنگی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای روز در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با ایران. همچنین به بررسی کارنامه دولت حسن روحانی و ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۲۹ فروردین

در تفسیر خبر سه شنبه شب نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با ایران از جمله انتخابات حکومتی. میهمانان برنامه آقای مازیار شکوری فعال سیاسی و ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 25 فروردین

در این شماره از تفسیر خبر به ميزباني جمشيد چالنگي نگاهي خواهيم داشت به مهمترین رویدادهای سیاسی به خصوص انتخابات حکومتی در ایران .میهمانان برنامه آقای علیرضا نوری زاده از لندن و آقای مهران براتی از ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۲۳ فروردین

در تفسیر خبر چهارشنبه شب به میزبانی جمشید چالنگی، به تحلیل و بررسی انتخابات حکومتی در ایران و صف آرایی دو جناح در مقابل یکدیگر می پردازیم. میهمانان برنامه آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و عضو ...

ببینید »