تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر چهارشنبه ۲۵ اسفند

در تفسیر خبر امشب/ ایران فردا/ 9.30 تهران: نگاهی خواهیم داشت به اوضاع جاری در عرصه داخلی ایران و مهمترین خبرها در منطقه و عرصه بین الملل. میهمانان: آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و آقای محمدرضا ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۲۴ اسفند

تفسیر خبر سه شنبه شب/ ایران فردا / 9.30 تهران: نگاهی خواهیم داشت به وضعیت محیط زیست در ایران. میهمانان برنامه آقای کاوه طاهری فعال حقوق بشر و روزنامه نگار و آقای بیژن خلیلی مدیر شرکت ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۲۳ اسفند

در برنامه تفسیر خبر دوشنبه شب/ شبکه تلویزیونی ایران فردا / 9.30 شب به وقت تهران: نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرها در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران. میهمانان برنامه خانم ناهید فرهاد پژوهشگر ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۲۰ اسفند

در تفسیر خبر جمعه شب / تلویزیون ایران فردا / 9.30 به وقت تهران: نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرها در عرصه داخلی ایران و اوضاع جاری در منطقه و عرصه بین الملل. از جمله برخورد ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه ۱۹ اسفند

در برنامه امشب تفسیر خبر / ایران فردا / 9.30 به وقت تهران: به اخبار ویژه از جمهوری فقیه می پردازیم, و همچنین نگاهی خواهیم داشت به مقام زن در ایران. با امید به فردائی دیگر

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۱۸ اسفند

امشب در تفسیر خبر/ ایران فردا/ 9.30 تهران: به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زن به وضعیت زنان در ایران می پردازیم. سپس نگاهی خواهیم داشت به آنچه به عنوان دو تابعیتی در ایران مطرح شده است ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۱۶ اسفند

در برنامه تفسیر خبر دوشنبه شب/ شبکه تلویزیونی ایران فردا / 9.30 شب به وقت تهران: نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرها در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران. میهمانان برنامه خانم ناهید فرهاد پژوهشگر ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۱۳ اسفند

در تفسیر خبر جمعه شب / تلویزیون ایران فردا / 9.30 به وقت تهران: نگاهی خواهیم داشت به اوضاع جاری در عرصه داخلی ایران و مهمترین خبرها در منطقه و عرصه بین الملل. میهمانان برنامه آقای ...

ببینید »