تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر جمعه ۵ شهریور

در برنامه جمعه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای علیرضا نوری زاده مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب در لندن و آقای رضا تقی زاده کارشناس نفت و ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه ۴ شهریور

کشفیات مهم علمای اسلام از جمله اینکه چگونه شلوار بپوشید در برنامه امشب تفسیر خبر و خبرهای ویژه ی دیگر. تفسیر خبر / شبکه تلویزیونی ایران فردا / ساعت 9.30 به وقت تهران / 7 شب ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۳ شهریور

در برنامه چهارشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و آقای علی اصغر رمضانپور روزنامه نگار و تحلیلگر امور ایران، نگاهی خواهیم داشت به دریافت ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۲ شهریور

در برنامه امشب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی: در منطقه چه می گذرد؟ در بخش نخست دکتر لزگین چالی از اربیل با ما خواهد بود. در بخش دوم همراه با آقای حسن منصور نگاهی می ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۱ شهریور

با پایان گرفتن المپیک ریو، امشب در تفسیر خبر همراه با خانم دکتر دریا صفائی فعال حقوق زنان می پردازیم به جایگاه زنان در ورزش ایران. حضور اعتراض آمیز وی در ریو باعث جلب توجه بین ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۲۹ مرداد

در برنامه جمعه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای علیرضا نوری زاده مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب در لندن و آقای محمدرضا حیدری دیپلمات پیشین و عضو ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه ۲۸ مرداد

در تفسیر خبر پنجشنبه شب جمشید چالنگی با شما خواهد بود با اخبار ویژه ای از جمهوری فقیه: چرا امسال در 28 مرداد ملایان برای مصدق اشک می ریزند؟ روضه خوانی در تهران به مناسبت شکست ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۲۷ مرداد

در برنامه چهارشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و آقای علی اصغر رمضانپور روزنامه نگار و تحلیلگر امور ایران، نگاهی خواهیم داشت به سالگرد ...

ببینید »