تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر دوشنبه ۹ اسفند

در برنامه تفسیر خبر دوشنبه شب/ شبکه تلویزیونی ایران فردا / 9.30 شب به وقت تهران: نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرها در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران. میهمانان برنامه خانم ناهید فرهاد پژوهشگر ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۶ اسفند

در تفسیر خبر جمعه شب / تلویزیون ایران فردا / 9.30 به وقت تهران: نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرها در عرصه داخلی ایران و اوضاع جاری در منطقه و عرصه بین الملل. میهمانان برنامه آقای علیرضا ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۴ اسفند

امشب در تفسیر خبر/ ایران فردا/ 9.30 تهران: نگاهی خواهیم داشت به بحران زیست محیطی در خوزستان و تنش میان تهران، آنکارا و ریاض. میهمانان: آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و آقای محمدرضا حیدری عضو کمپین ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۳ اسفند

تفسیر خبر سه شنبه شب/ ایران فردا / 9.30 تهران: نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها در عرصه داخلی ایران و اوضاع جاری در منطقه. میهمانان برنامه آقایان علی اکبر امید مهر دیپلمات پیشین و عضو ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۲ اسفند

در برنامه تفسیر خبر دوشنبه شب/ شبکه تلویزیونی ایران فردا / 9.30 شب به وقت تهران: نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرها در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران. میهمانان برنامه آقای منصور اسانلو فعال ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۲۹ بهمن

در برنامه تفسیر خبر جمعه شب/ شبکه تلویزیونی ایران فردا / 9.30 شب به وقت تهران: نگاهی خواهیم داشت به سیاست های داخلی و خارجی ایران و پیامدهای آن. میهمانان برنامه آقای علیرضا نوری زاده مدیر ...

ببینید »