تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر پنجشنبه ۱۸ شهریور

در برنامه پنجشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی، می پردازیم به اخبار ویژه از جمهوری فقیه از جمله ارتباط موی زنان ایران و زلزله بم! و خبرهای دیگر. تفسیر خبر / شبکه تلویزیونی ایران ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۱۷ شهریور

در برنامه چهارشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و آقای علی اصغر رمضانپور روزنامه نگار و تحلیلگر امور ایران، نگاهی خواهیم داشت به اخبار ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۱۶ شهریور

در برنامه سه شنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی، نگاهی خواهیم داشت به پولشوئی در حکومت ایران و توصیه های بازدارنده “گروه اقدام مالی” در این زمینه و خبرهای اقتصادی دیگر. میهمان برنامه آقای ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۱۵ شهریور

در برنامه دوشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی، به تحلیل و بررسی آخرین خبرهای مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری فقیه و نیز آخرین خبرهای روز می پردازیم. در بخشی از برنامه آقای ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۱۲ شهریور

در برنامه جمعه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای علیرضا نوری زاده مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب و آقای حسن شریعتمداری فعال سیاسی، نگاهی خواهیم داشت به ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه ۱۱ شهریور

در برنامه پنجشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی، می پردازیم به اخبار ویژه از جمهوری فقیه از جمله اینکه چرا زنان با مردان برابر نیستند؟! تفسیر خبر / شبکه تلویزیونی ایران فردا / ساعت ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۱۰ شهریور

در برنامه چهارشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمان برنامه آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی، به تحلیل و بررسی آخرین خبرها از فساد مالی در حکومت فقیه و نیز پی آمدهای ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۹ شهریور

در برنامه سه شنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی، نگاهی خواهیم داشت به پی آمدهای کشتار زندانیان سیاسی در دهه ی 60 و لغو برگزاری کنسرت در خراسان. میهمانان برنامه: آقای بهزاد مهرانی (فعال ...

ببینید »