تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر جمعه 31 اردیبهشت

در برنامه جمعه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای علیرضا نوری زاده مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب در لندن و آقای رضا تقی زاده کارشناس نفت و ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۲۸ اردیبهشت

در برنامه سه شنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی، به بررسی آخرین خبرها در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران می پردازیم. میهمانان برنامه خانم دکتر دریا صفایی فعال حقوق بشر، خانم مریم ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۲۴ اردیبهشت

در برنامه جمعه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای علیرضا نوری زاده مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب در لندن و آقای پرویز دستمالچی نویسنده و پژوهشگر سیاسی ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت

در برنامه پنجشنبه شب «تفسیر خبر» به میزبانی جمشید چالنگی، مروری خواهیم داشت بر خبرهائی ویژه از جمهوری فقیه. تفسیر خبر /شبکه تلویزیونی ایران فردا / ساعت 9.30 به وقت تهران / 7 شب به وقت ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت

در برنامه چهارشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی: بخش نخست : جشنواره کن و سینمای ایران و نیز وضعیت روزنامه نگاران زندانی در ایران (با آقای هوشنگ اسدی – روزنامه نگار از پاریس). بخش ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۲۱ اردیبهشت

در برنامه سه شنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی، به بررسی آخرین خبرها در عرصه ی اختلافات دو جناح حکومت و ریشه فساد اقتصادی این اختلافات می پردازیم. میهمانان برنامه آقای علی اصغر رمضانپور ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۲۰ اردیبهشت

در برنامه دوشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمان نیمه نخست برنامه خانم دکتر دریا صفایی فعال حقوق بشر، به آخرین خبرها در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران می ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۱۷ اردیبهشت

در برنامه جمعه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای علیرضا نوری زاده مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب در لندن و آقای رضا تقی زاده کارشناس نفت و ...

ببینید »