تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی به تحلیل و بررسی آخرین رویدادها در ارتباط با انتخابات حکومتی در ایران خواهیم پرداخت از جمله افشاگری ها در ارتباط با فساد مالی نامزدهای انتخاباتی ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۲۶ اردیبهشت

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی به تحلیل و بررسی آخرین رویدادها در ارتباط با انتخابات حکومتی در ایران خواهیم پرداخت. میهمانان این شماره از برنامه آقایان جلال ایجادی جامعه شناس، پژوهشگر ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۲۵ اردیبهشت

در تفسیر خبر دوشنبه شب به تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها در ارتباط با نقض گسترده حقوق بشر در ایران خواهیم پرداخت به ویژه نگاهی به انتخابات حکومتی و اظهارات نامزدهای انتخابات در عرصه های مختلف. ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۲۲ اردیبهشت

در تفسیر خبر جمعه شب نگاهی خواهیم داشت به عرصه انتخابات حکومتی در ایران، از جمله برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری برای حل مشکلات مردم، تهدیدهای آیت الله خامنه ای علیه کسانی که قصد فتنه در انتخابات ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت

در تفسیر خبر چهارشنبه شب به میزبانی جمشید چالنگی، نگاهی خواهیم داشت به عرصه انتخابات حکومتی در ایران و سخنان امروز آیت الله خامنه ای در این زمینه. میهمانان برنامه آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۱۹ اردیبهشت

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی به تحلیل و بررسی آخرین خبرها در ارتباط با انتخابات حکومتی در ایران خواهیم پرداخت و همچنین نگاهی خواهیم داشت به برنامه های نامزدهای انتخاباتی برای ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 18 اردیبهشت

در تفسیر خبر جمعه شب به تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها در ارتباط با نقض گسترده حقوق بشر در ایران خواهیم پرداخت و همچنین نگاهی خواهیم داشت به وضعیت مردم و به ویژه کودکان کرد ایرانی ...

ببینید »