تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر چهارشنبه ۲۶ آبان

در برنامه امشب تفسیر خبر /ایران فردا / 9.30 به وقت تهران: گفتگو می کنیم با 3 تن از هواداران ایرانی تبار دانالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با پرسش هائی از این دست، برنامه های ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۲۵ آبان

در برنامه امشب تفسیر خبر/ ایران فردا / 9.30 به وقت تهران: می پردازیم به تجمعات اعتراضی کارگران در ایران و نیز پی آمدهای انتخاب دانالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا در ارتباط با توافق هسته ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۲۴ آبان

در برنامه دوشنبه شب تفسیر خبر /شبکه ایران فردا / 9.30 به وقت تهران: می پردازیم به آخرین خبرها در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و پیامدهای آن، مهمترین رویدادها پیرامون حقوق بشر در ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۲۱ آبان

در برنامه جمعه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی / تلویزیون ایران فردا / ساعت 9.30 به وقت تهران: نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای داخلی ایران، جنگ قدرت میان جناح های حکومتی جمهوری اسلامی، ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه ۲۰ آبان

در برنامه پنجشبه شب تفسیر خبر / ایران فردا /9.30 به وقت تهران: می پردازیم به اخبار ویژه از جمهوری فقیه از جمله علت خشک شدن زاینده رود و دیدار امروز ترامپ و اوباما در کاخ ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۱۹ آبان

در برنامه چهارشنبه شب تفسیر خبر / شبکه ایران فردا / 9.30 به وقت تهران: می پردازیم به پیروزی دانالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پی آمد های آن در جهان. آقای حسن اعتمادی ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۱۸ آبان

در برنامه سه شنبه شب تفسیر خبر / ایران فردا / 9.30 به وقت تهران: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پی آمد های احتمالی آن برای خاورمیانه. میهمانان: آقای رضا تقی زاده (کارشناس امور بین الملل) ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۱۷ آبان

در برنامه دوشنبه شب تفسیر خبر /شبکه ایران فردا / 9.30 به وقت تهران: می پردازیم به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران، ایران کشوری سرطان زاست، گزارش بنیاد لگاتوم در مورد ایران و….. نگاهی کوتاه نیز ...

ببینید »