تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر جمعه 30 مرداد

همچون جمعه های پیشین تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقایان دکتر علیرضا نوری زاده (مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب) و دکتر محسن سازگارا (مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر)، ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 29 مرداد

در این شماره از تفسیر خبر همراه با جمشید چالنگی نگاهی خواهیم داشت به اخبار ویژه در جمهوری اسلامی و همچنین خبرهای مهمی که در رسانه های حکومتی ایران کمرنگ منتشر می شوند را مورد تحلیل ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 28 مرداد

در برنامه امشب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان ارجمند برنامه آقایان “رضا تقی زاده” کارشناس نفت و امور بین الملل و “جمشید اسدی” کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه، نگاهی می ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 27 مرداد

در برنامه امشب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان ارجمند برنامه آقای “ناصر محمدی” روزنامه نگار و آقای “بیژن صف سری” روزنامه نگار با شما خواهیم بود و نگاهی خواهیم داشت به ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 26 مرداد

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه خانم “مهوش علاسوند” بنیانگذار نهاد مادران علیه اعدام و آقای “جلال ایجادی” کارشناس محیط زیست، جامعه شناس و استاد دانشگاه، به ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 23 مرداد

در این شماره از برنامه و به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان جمعه شب های تفسیر خبر آقایان دکتر علیرضا نوری زاده (مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب) و دکتر محسن سازگارا (مدیر ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 22 مرداد – تکرار

در این شماره از تفسیر خبر همراه با جمشید چالنگی نگاهی خواهیم داشت به اخبار ویژه در جمهوری اسلامی. با ما همراه باشید و با ارسال نظرات خود پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه در مباحث ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 21 مرداد – تکرار

در این شماره از تفسیر خبر همراه با جمشید چالنگی نگاهی خواهیم داشت به اخبار ویژه در جمهوری اسلامی. با ما همراه باشید و با ارسال نظرات خود پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه در مباحث ...

ببینید »