تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت

در تفسیر خبر چهارشنبه شب به میزبانی جمشید چالنگی، نگاهی خواهیم داشت به اوضاع جاری در عرصه داخلی ایران، به ویژه در ارتباط با انتخابات حکومتی و برنامه های عرضه شده از طرف کاندیداهای ریاست جمهوری ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۱۲ اردیبهشت

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی نگاهی خواهیم داشت به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و چشم انداز پیش روی مردم ایران در انتخاب بین گزینه بد و بدتر در این نمایش ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 11 اردیبهشت

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین اوضاع و احوال جامعه کارگر در زیر سایه ولایت فقیه در حکومت اسلامی ایران خواهیم پرداخت. میهمانان ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۶ اردیبهشت

در تفسیر خبر چهارشنبه شب به میزبانی جمشید چالنگی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای روز در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با ایران. همچنین به بررسی کارنامه دولت حسن روحانی و ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۵ اردیبهشت

میهمانان جمشید چالنگی در تفسیر خبر امشب آقایان پرویز دستمالچی و مازیار شکوری هستند. در این شماره به روال همیشه می پردازیم به آنچه در عرصه داخلی در ایران میگذرد و سپس نگاهی خواهیم داشت به ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۴ اردیبهشت

در برنامه دوشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی، نگاهی خواهیم داشت به پیامدهای اعلام نام نامزدهای نهایی انتخابات حکومتی در ایران. میهمانان برنامه آقای بهزاد مهرانی فعال سیاسی و آقای سعید قاسمی نژاد پژوهشگر ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۱ اردیبهشت

در تفسیر خبر جمعه شب نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با ایران از جمله انتخابات حکومتی. میهمانان برنامه آقای علیرضا نوری زاده مدیر مرکز پژوهش ...

ببینید »