تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر جمعه ۱۹ خرداد

در تفسیر خبر جمعه شب به میزبانی جمشید چالنگی، نگاهی خواهیم داشت به اوضاع جاری در ایران در پی عملیات تروریستی در تهران و سخنان آیت الله خامنه ای در این زمینه، و همچنین آخرین خبرها ...

ببینید »

تقسیر خبر چهارشنبه ۱۷ خرداد

در این شماره از تفسیر خبر همراه با جمشید چالنگی و میهمانان برنامه آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و عضو کمیته مرکزی حزب سکولار دموکرات ایرانیان در استکهلم، آقای جمشید اسدی کارشناس امور اقتصادی و استاد ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۱۶ خرداد

در این شماره از تفسیر خبر همراه با جمشید چالنگی و میهمانان برنامه آقای محمدرضا حیدری دیپلمات پیشین ایران و عضو کمپین سفارت سبز در اسلو و آقای حسن منصور کارشناس امور اقتصادی در پاریس، نگاهی ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۱۵ خرداد

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی، نگاهی خواهیم داشت به وضعیت حقوق بشر، وضعیت زندانیان سیاسی و دراویش گنابادی در ایران و آنچه کارگزاران جمهوری اسلامی در ارتباط با سند یا پیشنهادات ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۱۲ خرداد

در تفسیر خبر جمعه شب به میزبانی جمشید چالنگی، به بررسی پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران و سخنان آقای حداد عادل در این زمینه خواهیم پرداخت. همچنین نگاهی خواهیم داشت به وضعیت دراویش در ایران، ...

ببینید »

تقسیر خبر چهارشنبه ۱۰ خرداد

در این شماره از برنامه همراه با جمشید چالنگی و میهمانان برنامه آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و عضو کمیته مرکزی حزب سکولار دموکرات ایرانیان در استکهلم و آقای مهدی خزعلی دبیر کل جبهه آزادی در ...

ببینید »