تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر چهارشنبه ۱۹ آبان

در برنامه چهارشنبه شب تفسیر خبر / شبکه ایران فردا / 9.30 به وقت تهران: می پردازیم به پیروزی دانالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پی آمد های آن در جهان. آقای حسن اعتمادی ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۱۸ آبان

در برنامه سه شنبه شب تفسیر خبر / ایران فردا / 9.30 به وقت تهران: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پی آمد های احتمالی آن برای خاورمیانه. میهمانان: آقای رضا تقی زاده (کارشناس امور بین الملل) ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۱۷ آبان

در برنامه دوشنبه شب تفسیر خبر /شبکه ایران فردا / 9.30 به وقت تهران: می پردازیم به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران، ایران کشوری سرطان زاست، گزارش بنیاد لگاتوم در مورد ایران و….. نگاهی کوتاه نیز ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۱۴ آبان

در برنامه جمعه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی / تلویزیون ایران فردا / ساعت 9.30 به وقت تهران: نگاهی خواهیم داشت به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، پیامدهای اشغال سفارت آمریکا در ایران در ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه ۱۳ آبان

در برنامه پنجشنبه شب “تفسیرخبر” مصاحبه ای را که با خانم فاطمه حبیبی زاد (گردآفرید) در سفر اخیرم به لس آنجلس انجام داده ام پخش می شود. ارزش های شاهنامه، ایرن ستیزی حکومت ایران و ارزش ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۱۲ آبان

در برنامه چهارشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی / تلویزیون ایران فردا / ساعت 8.30 به وقت تهران: نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرها در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۱۱ آبان

در برنامه سه شنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی / شبکه ایران فردا / ساعت 8.30 تهران: نگاهی داریم به آخرین رویدادها در ایران و آنچه در پاسارگاد گذشت، سخنان حسن روحانی در ارتباط ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۱۰ آبان

در تفسیر خبر دوشنبه شب به میزبانی جمشید چالنگی / تلویزیون ایران فردا / ساعت8.30 به وقت تهران، نگاهی خواهیم داشت به درگیری های انتخاباتی میان دو نامزد ریاست جمهوری در آمریکا، روند نقض حقوق بشر ...

ببینید »