تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر دوشنبه 29 تیر

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمان برنامه آقای “پیمان عارف” حقوقدان و روزنامه نگار، نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرها پیرامون نقض حقوق بشر در ایران. از جمله ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 26 تیر

در این شماره از برنامه به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان جمعه شب های تفسیر خبر آقایان دکتر علیرضا نوری زاده (مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب) و دکتر محسن سازگارا (مدیر مرکز ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 24 تیر

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی به تحلیل و بررسی موضوع توافق هسته ای میان سران 1+5 با جمهوری اسلامی می پردازیم و نگاهی خواهیم داشت به پیامدهای آن در سیاست های ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 23 تیر

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر نگاهی خواهیم داشت به موضوع توافق هسته ای میان سران 1+5 با جمهوری اسلامی و پیامدهای این توافق برای مردم ایران، همچنین سخنان آقای ابراهیم یزدی ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 22 تیر

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر گفتگویی داریم با میهمانان برنامه آقای “محمد مصطفایی” وکیل دادگستری و خانم “مریم موذن زاده” فعال حقوق بشر و از سخنگویان آقای کاظمینی بروجردی روحانی زندانی ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 19 تیر

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقایان دکتر علیرضا نوری زاده (مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب) و دکتر محسن سازگارا (مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر)، ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 18 تیر

در برنامه پنجشنبه شب «تفسیرخبر» همراه با جمشید چالنگی خبرهای مهمی را که در رسانه های حکومتی ایران کمرنگ منتشر می شوند مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید و نظرات خود ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 17 تیر

در برنامه امشب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمان نیمه نخست برنامه آقای “منصور اسانلو” فعال سندیکایی کارگری نگاهی می اندازیم به آخرین خبرها در ارتباط با وضعیت کارگران و معلمان در ...

ببینید »