تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر دوشنبه 28 مرداد

در تفسیر خبر امشب با جمشید چالنگی به بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اسلامی امروز می پردازیم. میهمان قسمت نخست امروز خانم ناهید حسینی فعال حقوق بشر در لندن هستند.در نیم ساعت دوم برنامه ...

ببینید »