تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر چهارشنبه ۲۵ آذر

تفسیر خبر / شبکه تلویزیونی ایران فردا ساعت 9.30 شب به وقت تهران / 7 شب به وقت اروپای مرکزی در بخش نخست همراه با آقای دکتر جلال ایجادی کارشناس محیط زیست در پاریس می پردازیم ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۲۴ آذر

در نیمه نخست «تفسیر خبر» سه شنبه شب آقای آزاد محمد (روزنامه نگار- اربیل) به کشته شدن سرداران سپاه پاسداران در سوریه و علت آن می پردازد و نیز ائتلاف های تازه برای مبارزه با تروریسم ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۲۳ آذر

در نیمه نخست « تفسیر خبر » دوشنبه شب آقای اسفندیار منفرد زاده میهمان برنامه خواهد بود. او پیشنهادی را برای تدارک سرپناهی جهت کودکان کارتن خواب ارائه می دهد. اینکه مساجد می توانند با پناه ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۲۰ آذر

در برنامه امشب “تفسیر خبر” به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای دکتر علیرضا نوری زاده (مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب) و آقای محمدرضا حیدری (دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه ۱۹ آذر

در برنامه پنجشنبه شب «تفسیر خبر» در نیمه نخست جمشید چالنگی میهمان شما عزیزان خواهد بود. در این بخش از برنامه بررسی می کنیم اخباری ویژه از جمهوری فقیه : ترجمه نامه ولی فقیه به جوانان ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۱۸ آذر

در برنامه امشب “تفسیر خبر” به میزبانی جمشید چالنگی، همراه با میهمانان برنامه آقای رضا تقی زاده (کارشناس نفت و امور بین الملل) و خانم سپیده پورآقایی (مدیر موسسه مدنی شهروندیار) خواهیم بود و به مناسبت ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۱۷ آذر

میهمانان امروز «تفسیر خبر» آقای ناصر محمدی (روزنامه نگار- لندن) و آقای سعید بشیرتاش (تحلیلگر سیاسی- بروکسل) خواهند بود. به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد نگاهی خواهیم داشت به روند فساد در زمینه های مختلف ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۱۶ آذر

در نیمه نخست برنامه دوشنبه شب «تفسیر خبر» خانم اعظم بهرامی (کارشناس محیط زیست – ایتالیا) با ما و شما خواهد بود. با وی درباره ی آنچه که در کنفرانس بین المللی محیط زیست در پاریس ...

ببینید »