تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر دوشنبه 16 شهریور

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه خانم “مریم موذن زاده” فعال حقوق بشر و از سخنگویان آقای کاظمینی بروجردی روحانی زندانی در جمهوری اسلامی، آقای “پرویز دستمالچی” ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 13 شهریور

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقایان دکتر علیرضا نوری زاده (مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب) و دکتر محسن سازگارا (مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر)، ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 11 شهریور

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای “علی اصغر رمضانپور” روزنامه نگار و معاون پیشین وزارت ارشاد و آقای “حسن اعتمادی” تحلیلگر سیاسی به تحلیل و بررسی ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 10 شهریور

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر به تحلیل و بررسی آخرین رویدادها در عرصه داخلی ایران می پردازیم، از جمله پیامدهای توافق هسته ای و آنچه دفتر آقای خامنه ای در ارتباط ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 9 شهریور

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای “فرد صابری” فعال سیاسی لیبرال و آقای “افشین جم” فعال حقوق بشر، نگاهی خواهیم داشت به نقض حقوق بشر در ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 6 شهریور

همچون جمعه های پیشین تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقایان دکتر علیرضا نوری زاده (مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب) و دکتر محسن سازگارا (مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر)، ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 5 شهریور

در این شماره از تفسیر خبر همراه با جمشید چالنگی نگاهی خواهیم داشت به اخبار ویژه در جمهوری اسلامی و همچنین خبرهای مهمی که در رسانه های حکومتی ایران کمرنگ منتشر می شوند را مورد تحلیل ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 4 شهریور

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای “رامین پرهام” نویسنده در فرانسه و آقای “محمدرضا حیدری” دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت سبز در نروژ، به تحلیل ...

ببینید »