تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر چهارشنبه 16 اردیبهشت

در این شماره از تفسیر خبر همراه با میهمانان جمشید چالنگی آقای دکتر “عبدالستار دوشوکی” تحلیلگر سیاسی و آقای “پرویز دستمالچی” پژوهشگر تاریخی و تحلیلگر سیاسی، به تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها در عرصه داخلی و ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 15 اردیبهشت

همراه با میهمانان جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر آقای “فریار اسدیان” تحلیلگر سیاسی و آقای “محمدرضا حیدری” عضو کمپین سفارت سبز، به تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها در عرصه داخلی و منطقه و ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 14 اردیبهشت

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای “افشین افشین جم” فعال حقوق بشر و آقای “فرد صابری” تحلیلگر سیاسی، به بررسی آخرین خبرها در ارتباط با نقض ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 11 اردیبهشت

در این برنامه به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان جمعه شب های تفسیر خبر آقایان دکتر علیرضا نوری زاده (مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب) و دکتر محسن سازگارا (مدیر مرکز مطالعات ایران ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 10 اردیبهشت

میهمانان جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر آقای منصور اسانلو (فعال سندیکایی کارگری) و خانم پروانه قاسمی (سخنگوی انجمن کانون معلمان در خارج از ایران) هستند. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 9 اردیبهشت

میهمانان جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر آقایان حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی در استکهلم سوئد و مازیار شکوری نویسنده و تحلیل گر سیاسی از ترکیه هستند. در تفسیر خبر همراه با میهمانان برنامه به ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 8 اردیبهشت

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر گفتگویی داریم با میهمانان برنامه آقای “ناصر محمدی” روزنامه نگار و آقای “فریار اسدیان” نویسنده و تحلیلگر سیاسی و نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها در ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 7 اردیبهشت

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر به بررسی آخرین خبرها در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران می پردازیم و نگاهی خواهیم داشت به وضعیت پناهجویان ایرانی. میهمانان نیمه نخست برنامه ...

ببینید »