001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر پنجشنبه 7 آذر

میهمانان برنامه ی پنجشنبه شب « تفسیر خبر » آقای دکتر رضا تقی زاده کارشناس نفت و امور اقتصادی و آقای دکتر مهرداد خوانساری کارشناس امور بین المل خواهند بود. توافق نامه ی ژنو و پی ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 5 آذر

در برنامه امشب تفسیر خبر همچون شماره های پیشین تفسیر و بررسی خواهیم کرد آنچه را که در ارتباط با ایران و مردم ایران در عرصه منطقه و بین المللی می گذرد .در راس تمامی اخبار ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 4 آذر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی می پردازیم. میهمان امروز جمشید چالنگی در این شماره ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 1 آذر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.در این شماره از برنامه همچون روال جمعه شب ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 30 آبان

در برنامه امشب تفسیر خبر جمشید چالنگی میزبان آقایان ناصر محمدی از لندن و حسن اعتمادی از سوئد هستند. در این برنامه نیز به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ایران میپردازیم ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 24 آبان

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.در این شماره از برنامه همچون روال جمعه شب ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 21 آبان

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.میهمانان امروز جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 20 آبان

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم. میهمان امروز جمشید چالنگی در تفسیر خبر خواننده ...

ببینید »