تفسیر خبر دوشنبه 29 مهر

در ایران چه می گذرد؟
با نگاهی به تظاهرات گسترده در لبنان و انتخابات در کانادا
میهمانان: خانم میترا جشنی و آقای اردشیر زارع زاده
دوشنبه ۲۹ مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۵ صبح و ۱۳:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو