تفسیر خبر دوشنبه 20 آبان

امشب در تفسیر خبر:
⁃ خبرهای مربوط به نقض حقوق بشر در ايران
⁃ اظهارات اخير حسن روحانی و دعوای دو جناح حكومت بر سر لحاف در آمدهای ملی
⁃ حمايت عباس عبدی از اشغال كنندگان سفارت آمريكا از اين اقدام
⁃ وضعيت امضا كنندگان بيانيه های 1۴ نفره در زندان
با امید به فردایی بهتر

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو