تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر چهارشنبه 3 تیر

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمان ارجمند برنامه آقای دکتر “رضا مریدی” عضو مجلس قانونگذاری انتاریو در کانادا و وزیر پژوهش های علمی و وزیر امور دانشگاه ها، ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 2 تیر

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر به گفتگو با میهمانان برنامه آقای “ناصر محمدی” روزنامه نگار و آقای “بیژن صف سری” مدیر و سردبیر نشریه ایران مهر می پردازیم و نگاهی خواهیم ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 1 تیر

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر گفتگویی داریم با میهمانان برنامه آقای “محمد مصطفایی” وکیل دادگستری و خانم “مریم موذن زاده” فعال حقوق بشر و از سخنگویان آقای کاظمینی بروجردی روحانی زندانی ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 29 خرداد

همراه با جمشید چالنگی همچون جمعه های پیشین تفسیر خبر گفتگویی داریم با میهمانان برنامه آقایان دکتر علیرضا نوری زاده (مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب) و دکتر محسن سازگارا (مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر)، ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 28 خرداد

در برنامه پنجشنبه شب «تفسیرخبر» همراه با جمشید چالنگی خبرهای مهمی را که در رسانه های حکومتی ایران کمرنگ منتشر می شوند بررسی خواهیم کرد. میهمان نیمه دوم برنامه آقای “افشین جم” فعال حقوق بشر هستند. ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 27 خرداد

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر گفتگویی داریم با میهمانان برنامه آقای “رامین پرهام” نویسنده و آقای “محمدرضا حیدری” دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت سبز، که نگاهی خواهیم داشت به مهمترین ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 26 خرداد

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر گفتگویی داریم با میهمانان برنامه آقای “علی آلفونه” کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن و آقای “حسین علیزاده” پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در فنلاند، ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 25 خرداد

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر گفتگویی داریم با میهمانان برنامه خانم “محبوبه حسین پور” فعال حقوق بشر و خواهر دانشمند هسته ای ترور شده در حکومت فقیه زنده یاد اردشیر حسین ...

ببینید »