تفسیر خبردوشنبه۲۱ مهر

چرا فقیه از هنرمندان مردمی هراس دارد؟

میهمانان:
آقایان شاهین (مشهد) و زرتشت (مازندران)

دوشنبه ۲۱ مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم