001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

شاهنامه با گرد آفرید

شاهنامه با گرد آفرید سه شنبه 12 شهریور

گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه با گردآفرید. در این قسمت به داستان سیندخت خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید لینک برای همیهنان نازنین درون ایران

ببینید »