شاهنامه با گرد آفرید

شاهنامه با گرد آفرید سه شنبه 12 شهریور

گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه با گردآفرید. در این قسمت به داستان سیندخت خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید لینک برای همیهنان نازنین درون ایران

ببینید »