شاهنامه با گردآفرید سه شنبه 2 مهر

گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه با گردآفرید.داستان این هفته نوذر . با ما همراه باشید