شاهنامه با گرد آفرید

شاهنامه با گردآفريد – بازور جادوگر

قسمت هشتاد و پنج: همراه با گردآفرید با شما خواهیم بود و به داستان “بازور جادوگر” در این مجموعه می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. منتظر ...

ببینید »

شاهنامه با گردآفرید – داستان کاموس

قسمت هشتاد و چهار: پی میگیریم بازخوانی داستان های شاهنامه را همراه با گردآفرید، و در این شماره به داستان کاموس می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک ...

ببینید »