شاهنامه با گرد آفرید

شاهنامه با گردآفرید – بیژن و منیژه

بخش صد و یک: پی میگیریم بازخوانی داستان های شاهنامه را همراه با گردآفرید، و در این شماره به داستان “بیژن و منیژه” می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود ...

ببینید »

شاهنامه با گردآفرید – اکوان دیو

قسمت نود و نه : گردآفرید میزبان شما خواهد بود با سری جدید از مجموعه ی شاهنامه خوانی. این هفته با داستان “اکوان دیو” همراه ما باشید و داستان های زیبای شاهنامه را با دوستان خود ...

ببینید »

شاهنامه با گردآفرید – فرغار

قسمت نود و هفت : گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. این هفته با داستان “فرغار” همراه ما باشید و داستان های زیبای شاهنامه را با دوستان ...

ببینید »

شاهنامه با گردآفرید – خاقان چین

قسمت نود و پنج: همراه با گردآفرید با شما خواهیم بود و به داستان “خاقان چین” در این مجموعه می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. منتظر ...

ببینید »