001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

شاهنامه با گرد آفرید

شاهنامه با گردآفرید – نیرنگ پیران

بخش صد و یازده : گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. این هفته با داستان “نیرنگ پیران” همراه ما باشید و داستان های زیبای شاهنامه را با ...

ببینید »