شاهنامه با گرد آفرید

شاهنامه با گردآفرید – کشتن سودابه

همراه با گردآفرید با شما خواهیم بود و به موضوع کشتن سودابه در شاهنامه می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.

ببینید »

شاهنامه با گردآفرید – زایش کیخسرو

پی میگیریم بازخوانی داستان های شاهنامه را همراه با گردآفرید، و در این شماره به مبحث ”زایش کیخسرو” در کتاب حکیم طوس می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به ...

ببینید »