شاهنامه با گرد آفرید

شاهنامه با گردآفرید – جام جهان بین

بخش صد و چهار: پی میگیریم بازخوانی داستان های شاهنامه را همراه با گردآفرید، و در این شماره به داستان “جام جهان بین” می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود ...

ببینید »

شاهنامه با گردآفرید – چاه بیژن

بخش صد و دو : گردآفرید میزبان شما خواهد بود با سری جدید از مجموعه ی شاهنامه خوانی. این هفته با داستان “چاه بیژن” همراه ما باشید و داستان های زیبای شاهنامه را با دوستان خود ...

ببینید »