شاهنامه با گردآفرید سه شنبه 9 مهر ماه

گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه با گردآفرید. داستان این هفته حمله ی افراسیاب به ایران. با ما همراه باشید