مرغ سحر

مرغ سحر قسمت هفتاد و شش – سه شنبه 24 دی

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. شما را به دیدن گفتگو با آقای دکترمنصور فرهنگ دعوت می نماییم. مرغ سحر را با دوستان ...

ببینید »

مرغ سحر قسمت هفتاد و سه – سه شنبه ۳ دی

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. شما را به دیدن گفتگو با آقای دکتر علی جوادی عضو حزب کمونیست ایران دعوت می نماییم. ...

ببینید »

مرغ سحر – قسمت هفتاد – سه شنبه ۱۲ آذر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. شما را به دیدن گفتگو با آقای دکتر مهرداد درویش پور فعال و تحلیلگر سیاسی دعوت می ...

ببینید »