مرغ سحر – قسمت هفتاد و دو – سه شنبه ۲۶ آذر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. شما را به دیدن گفتگو با آقای کاوه شیرزاد (فعال سیاسی) دعوت می نماییم. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا شما را در جریان چند خبر داخلی به همراه گزارش تصویری خواهیم…

درماندگی حکومت فقیه در برابر ویروس کرونا میهمانان: نیمه اول: خانم مهرنوش (از پرسنل مرکز بهداشت و درمان تهران) و دکتر حسن نایب هاشم (پزشک و مدافع حقوق بشر) نیمه…