مرغ سحر قسمت هفتاد و هفت – سه شنبه ۱بهمن

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. شما را به دیدن گفتگو با آقای دکترهوشنگ امیر احمدی دعوت می نماییم. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. در برنامه امروز به شیوع ویروس کرونا در ایران و دروغگویی های مسئولین…

اسلام سیاسی، کرونا و مصیبت های دیگر میهمانان: آقایان فواد پاشایی، شروان فشندی و خلیل حسینی (شهروند معترض) سه شنبه ۶ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش :…