مرغ سحر

مرغ سحر قسمت هشتاد – سه شنبه 22 بهمن

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. شما را به دیدن گفتگو با آقای دکتر کاظم علمداری دعوت می نماییم. مرغ سحر را با ...

ببینید »