مرغ سحر قسمت هشتاد و دو – سه شنبه ۶ اسفند

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. شما را به دیدن گفتگو با آقای کاوه موسوی حقوقدان و مشاورعالی شورای گذار دعوت می نماییم. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان عزیز برنامه آقای کاک…

نوروز غم انگیز در ایران میهمانان: آقایان منوچهر بختیاری و علیرضا نوری زاده جمعه ۸ فروردین | ۲۲:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰ [button color="red"…