مرغ سحر قسمت هفتاد و چهار – سه شنبه ۱۰ دی

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. شما را به دیدن گفتگو با آقای دکتر مصطفی دانش دعوت می نماییم. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای یزدان شهدایی عضو شورای مدیریت گذار خواهیم نشست، و به مسایل…

آنچه در ارتباط با بازوان حکومت فقیه خارج از مرزهای ایران می گذرد. خرج دارایی های ایران برای حماس و حزب الله بازتاب سخنان آقای پرویز ثابتی مقام امنیتی پیش…