زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۷ دی

شما را به دیدن سی و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به اثرات و مشکلات اضافه وزن در ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۳۰ آذر

شما را به دیدن سی و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به بیماری ام اس. با ما همراه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۳ آذر

شما را به دیدن سی و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مراحل کمک های اولیه و چگونگی ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۶ آذر

شما را به دیدن سی و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مشکلات گردش خون و بیماری های ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۹ آذر

شما را به دیدن سی و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در ادامه مبحث هفته گذشته به مشکلات فشار خون می پردازیم. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲ آذر

شما را به دیدن سی و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به مشکلات فشار خون می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۵ آبان

شما را به دیدن سی و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مبحث سلامت کودکان. با ما همراه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۸ آبان

شما را به دیدن سی و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به بیماری دیابت. هدف این برنامه ارائه ...

ببینید »