زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۲۶ مهر

شما را به دیدن هفتاد و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به اخلاق حرفه ای در نظام سلامت می پردازیم. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۹ مهر

شما را به دیدن هفتاد و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به بیماری های التهابی کمر می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۵ مهر

شما را به دیدن هفتاد و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به ادامه مبحث هفته گذشته در ارتباط با مشکلات اسکولیوز یا ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۹ شهریور

شما را به دیدن هفتاد و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به مشکلات اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات می پردازیم. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱ شهریور

شما را به دیدن هفتاد و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به مشکلات و ناراحتی های گردن می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۵ مرداد

شما را به دیدن هفتاد و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به قسمت بالای ستون فقرات و شانه ها می پردازیم. با ما همراه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۸ مرداد

شما را به دیدن هفتادمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۱ مرداد

شما را به دیدن شصت و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به ادامه مبحث بیماری های ناشی از ستون فقرات می پردازیم. ...

ببینید »