زنگ سلامت دوشنبه ۲۲ آبان

شما را به دیدن صد و بیست و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به اثرات فرهنگی و خصوصیات فردی در بهبودی می پردازیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود