زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه 23 شهریور

شما را به دیدن بیست و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ورزش و سلامتی در رشته زورخانه می پردازیم. هدف ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 16 شهریور

شما را به دیدن بیست و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ریکاوری در آسیب های ورزش کشتی و نحوه تقویت ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 9 شهریور

شما را به دیدن بیست و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به درمان های فیزیوتراپی در ارتباط با ورزشکاران می پردازیم. ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 2 شهریور

شما را به دیدن بیست و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به بیماری پارکینسون می پردازیم. هدف این برنامه ارائه اطلاعات ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 26 مرداد

شما را به دیدن بیستمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به بیماری های نورولوژی می پردازیم. هدف این برنامه ارائه اطلاعات پزشکی ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 19 مرداد

شما را به دیدن نوزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به مسائل و پیشگیری های مربوط به بیماری های زایمان می پردازیم. ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 12 مرداد

شما را به دیدن هجدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به بیماری ها و مشکلات مربوط به آرنج و دست می پردازیم. ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 5 مرداد

شما را به دیدن هفدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ورزش های مرتبط با شانه می پردازیم. هدف این برنامه ارائه ...

ببینید »