زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۲۳ فروردین

شما را به دیدن دویست و شصت و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۶ فروردین

دویست و شصت و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” با موضوع بیماری های قلب و جراحی های قلب در گفتگو با دکتر کامران توکل. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲ فروردین

دویست و شصت و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” با موضوع بررسی آسیب های ناشی از نوازندگی روی بدن با حضور گرم هنرمندان عزیز محمد جابری و فرشاد محمدی. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۵ اسفند

دویست و شصت و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” با موضوع مدیریت بیماری فشار خون با فیزیوتراپی مدرن در مصاحبه با دکتر کامران توکل. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۸ اسفند

دویست و شصت و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” با موضوع مدیریت بیماری دیابت با کمک فیزیوتراپی مدرن در گفتگو با دکتر کامران توکل. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۱ اسفند

دویست و شصت و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” با موضوع تکنیک های فیزیوتراپی ماساژ در منزل. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۴ اسفند

دویست و شصتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” با مبحث مدیریت و درمان بیماری های قلب و عروق با تمرین های فیزیوتراپی در مصاحبه با دکتر کامران توکل. با ما همراه شوید و نظرات خود ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۷ بهمن

شما را به دیدن دویست و پنجاه و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این ...

ببینید »