زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۲۵ امرداد

در دویست و هشتادمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به روش های کاهش استرس ناشی از کرونا با ورزش و تمرین در مصاحبه با خانم دکتر فرنودی (متخصص روانشناسی ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۸ امرداد

در دویست و هفتاد و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به آسیب ماهیچه جلوی ساق پا خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۴ امرداد

در دویست و هفتاد و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به تمرینات برای مچ پا و پیچیدگی مچ پا خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۱ تیر

در دویست و هفتاد و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به تمرینات برای اصلاح خمیدگی گردن و شانه خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۴ تیر

دویست و هفتاد و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست). با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۳۱ خرداد

دویست و هفتاد و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” در ارتباط با استانداردهای آموزش فیزیوتراپی و راهکارهای رسیدن به آنها در مصاحبه با آقای دکتر کامران توکل (قسمت 2). با ما همراه شوید و ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۴ خرداد

دویست و هفتاد و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” در ارتباط با استانداردهای آموزش فیزیوتراپی و راهکارهای رسیدن به آنها در مصاحبه با آقای دکتر کامران توکل (قسمت 1). با ما همراه شوید و ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 17 خرداد

دویست و هفتاد و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست). با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »