زنگ سلامت دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

در سیصد و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به کارزار ورزشی انجمن فیزیوتراپی بریتانیا خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب