زنگ سلامت دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

در سیصد و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به بحث و بررسی استاندارد تعویض مفصل ران، زانو و شانه خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب