شاهنامه با گرد آفرید

شاهنامه با گردآفرید – گو و طلخند

بخش دویست و پنجاه سوم: گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.    

ببینید »