شاهنامه با گردآفرید – بزرگمهر و صندوق بی کلید

بخش دویست و پنجاه نه: گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود