شاهنامه با گردآفرید – کلیله و دمنه

بخش دویست و پنجاه هفت: گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب