چهارسو

چهارسو شنبه 29 شهريور

” در برنامه‌ی این هفته باز هم به چهارسوی دنیای فرهنگ و هنر سفر می کنیم. در این شماره ی چهارسو، یاد اُ. هنری، نویسنده ی برجسته ی آمریکایی، اِدگار دِگا ‏ نقاش شهیر فرانسوی و ...

ببینید »

چهارسو شنبه 22 شهريور

“در این شماره ی چهارسو، مثال هفته های پیشین بقچه ای داریم پر از تکه های فرهنگی، در زادروز لئو تولستوی، نویسنده‌ ی شهیر روس، با هم سری به ادبیات روسیه می زنیم، از نقاشی فرانسه ...

ببینید »

چهارسو شنبه 15 شهریور

“در این شماره ی چهارسو باز هم از داستان و نقاشی و باله خواهیم گفت و در دنیای انیمیشن پرسه خواهیم زد. به احوال تئاتر این روزهای کشور سرک می کشیم و گشتی در شهر می ...

ببینید »

چهارسو شنبه 8 شهریور

” دراین شماره ی چهارسو باز هم از شعر و داستان خواهیم گفت و از نقاشی و رقص، در دنیای انیمیشن پرسه خواهیم زد و به شهر جدید عروسکهای خاطره انگیز سرک خواهیم کشید، پس همراه ...

ببینید »

چهارسو شنبه 1 شهریور

“در برنامه ی این هفته؛ باز هم به روال همیشگی چهارسو بقچه ای داریم پر از شعر و نقاشی؛ در ادامه در عالم باله و انیمیشن پرسه می زنیم و به عکسهای عکاسی جوان سرک می ...

ببینید »

چهارسو شنبه 25 مرداد

در چهارسوی این هفته طبق روال هفته های پیشین یک بقچه ی فرهنگی داریم که با قطعاتی از داستان و نقاشی پر شده؛ در پرسه باز هم یک باله بهتون معرفی می کنیم و همین طور ...

ببینید »

چهارسو شنبه 18 مرداد

در این شماره ی چهارسو از ادبیات شیرین ایتالیا و گراتزیا دلدا خواهیم گفت، از آلفرد هیچکاک سراغ خواهیم گرفت و یادی خواهیم کرد از تونی اسکات آمریکایی . همچنین در سالروز خاموشی مرشد ترابی نگاهی ...

ببینید »

چهارسو شنبه 11 مرداد

در برنامه ی این هفته باز هم از شعر خواهیم گفت و داستان و نمایش؛ از فیلم و رقص و موسیقی قصه خواهیم کرد و اخبار و احوال امروز اهل هنر و همین طور بزرگان این ...

ببینید »