چهارسو

چهارسو شنبه 17 خرداد

در چهارسوی این هفته که مثال هفته های پیشین از بخش های فرهنگی متفاوتی تشکیل شده، از دیکنز انگلیسی خواهیم گفت و کوربت فرانسوی؛ از داستان خواهیم گفت و از نقاشی و از شعر؛ به تماشای ...

ببینید »

چهارسو شنبه 10 خرداد

در برنامه ی این هفته ی چهارسو یادی از دو نویسنده ی بزرگ اروپا “فرانتس کافکا” و “الکساندر پوشکلین” کرده ایم، با موسیقی فاخر ژوزف هایدن اتریشی همراه شده ایم، قطعاتی از باله ی یکی از ...

ببینید »

چهارسو شنبه 3 خرداد

در چهارسوی این هفته، باز هم طبق روال همیشگی این برنامه از شعر و داستان خواهیم گفت و یاد فرهنگ سازان بزرگ دنیا رو زنده خواهیم کرد. از ژرژ موستاکی کولی می گوییم و از شعر ...

ببینید »

چهارسو شنبه 27 اردیبهشت

همراه با روشنک سری به دنیای فرهنگ و هنر می زنیم و از شعر و داستان، شاعر و نویسنده، رقص و موسیقی می گوییم. در ادامه به معرفی باله زیبای خفته خواهیم پرداخت و یادی خواهیم ...

ببینید »

چهارسو شنبه 20 اردیبهشت

همراه با روشنک بقچه فرهنگی، هنری هفته را میگشاییم و با شما خواهیم بود با بررسی مهمترین رویدادهای خبری عرصه فرهنگ و اندیشه و یادی خواهیم داشت از بزرگان ادب و هنر . با ما همراه ...

ببینید »

چهارسو شنبه 13 اردیبهشت

با سلام بر شما خوبان همراه تلویزیون ایران فردا، از شما دعوت میکنیم که بقچه ی فرهنگی هنری این هفته را که پر است از عشق و شعر و تصویرهای ماندگار با ما به تماشا بنشینید ...

ببینید »

چهارسو شنبه 6 اردیبهشت

در این قسمت از چهارسو همچون شماره های پیشین به همراه روشنک خواهیم بود و از سهراب سپهری تا مارکز کلمبیایی سخن خواهیم گفت ، یک ویدیو کوتاه هنری تقدیم حضورتان میکنیم و بقچه فرهنگی این ...

ببینید »

چهارسو شنبه 30 فروردین

بقچه ی فرهنگی ادبی این هفته پر است از عشق و شعر و کتاب . روشنک در این شماره از چهار سو نیز همچون همیشه ما را به پرسه ای دیگر در کوچه باغهای هنر و ...

ببینید »