چهارسو

چهارسو شنبه 16 فروردین

همراه با روشنک در چهارسویی دیگر سفر به گوشه گوشه ی دنیای هنر و فرهنگ را آغاز می کنیم. در این شماره به تماشای قطعاتی از باله مشهور دریاچه قو خواهیم نشست، سپس از کوچ بهاری ...

ببینید »

چهارسو شنبه 2 فروردین

همراه با روشنک در نخستین برنامه چهارسو و سفری تازه به دنیای فرهنگ و هنر در سال جدید با شما خواهیم بود و شما را به دیدن بخش های نوروزی این هفته دعوت میکنیم. با ما ...

ببینید »

چهارسو شنبه 24 اسفند

همراه با روشنک در چهارسویی دیگر سفر به دنیای هنر و فرهنگ را آغاز می کنیم، ابتدای برنامه این هفته به بهانه هشتم مارس به زنان نویسنده ای اختصاص پیدا کرده که روزگارشان به نوعی با ...

ببینید »

چهارسو شنبه 17 اسفند

در چهارسوی این هفته ابتدا  یادی خواهیم کرد از چند عزیز سفر کرده و سپس سری میزنیم به انیمیشن های سینما از گذشته تا امروز و همچنین نگاهی کوتاه خواهیم داشت به اخبار فرهنگی ایران در ...

ببینید »

چهارسو شنبه 10 اسفند

همراه با روشنک در چهارسویی دیگر سفر به گوشه گوشه ی دنیای هنر و فرهنگ را آغاز می کنیم با ساعتی پر از قصه و شعر و داستان. در برنامه امروز از نقاشی، شعر، سینما و ...

ببینید »

چهارسو شنبه 3 اسفند

همراه با روشنک بقچه ی فرهنگی و ادبی این هفته را می گشاییم و در ابتدا سری می زنیم به آثار غزاله علیزاده داستان نویس معاصر و سپس نگاهی داریم به زندگی پریدخت شعر فارسی ، ...

ببینید »

چهارسو شنبه 26 بهمن

همراه با روشنک در چهارسویی تازه با شما خواهیم بود با خورجینی از شعر و فیلم و داستان. در این برنامه از عصر جدید چارلی چاپلین خواهیم گفت، از شعر عاشقانه سیلویا پلات، و حواشی جشنواره ...

ببینید »

چهارسو شنبه 19 بهمن

همراه با روشنک در سری جدید چهارسو با شما خواهیم بود، برنامه ای که در آن بخش های متفاوت با شمایلی تازه عرضه می شوند، با وجود این تغییرات اما چهارسوی ما همچنان یک مجله ی ...

ببینید »