چهارسو شنبه 6 اردیبهشت

در این قسمت از چهارسو همچون شماره های پیشین به همراه روشنک خواهیم بود و از سهراب سپهری تا مارکز کلمبیایی سخن خواهیم گفت ، یک ویدیو کوتاه هنری تقدیم حضورتان میکنیم و بقچه فرهنگی این هفته را در محضرتان پهن خواهیم کرد. با ما همراه باشید و چهار سو را بادوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید

دانلود